Sertifikati

Naša kompanija 3S Invest d.o.o. posluje u skladu sa zahtevima standarda ISO 13 485:2003 & ISO 9001:2008